Jij bent wijs•ill uiltje

Het gedachtegoed achter jij bent wijs

“Een verbonden wereld = een wereld waarin we van betekenis zullen zijn”


Vanaf mijn jonge jaren ben ik gefascineerd geweest door ons menselijk gedrag.
Het valt me op dat de ene mens het leven als een feestje tot zich neemt en de
andere wordt opgeslokt door de waan van de dag. Ik heb me afgevraagd of er
een nominale waarde voor menselijk geluk aangeleerd kan worden – door te leren
van mensen die vanuit hun hart bijdragen aan een verbonden wereld.

Ten tijde van mijn afstuderen aan de Academie voor Psychodynamica, heb ik de kans
gegrepen mijn afstudeeronderzoek te wijden aan een zoektocht naar de basisingredienten
voor geluk. Zo begon ik te zien dat we als mens allemaal over unieke kwaliteiten – noem
het een gave – beschikken. En ook dat wanneer we deze niet tot manifestatie brengen we er
zelfs ziek van kunnen worden.


 

Empirische onderzoeksresultaten leveren de basis voor mijn werk

Mensen die zich verbonden voelen, ervaren meer geluk en gaan gemakkelijker met tegenslag om.
Daarbij lijkt er een relatie tussen de ervaring van verbondenheid en het leven vanuit
een intrinsieke motivatie. In een verbonden wereld regisseren we ons eigen (werk)leven,
voelen we ons vrij en voldaan en nemen we onze eigen plek in – vanuit de ervaring dat we
ergens bijhoren. We willen van betekenis zijn.

 jij bent wijs is vanuit dit geloof ontstaan, omdat ze haar bijdrage wil leveren aan het mooier
maken van deze wereld. Er is een transformatie gaande van ons oude, alom gewaardeerde
masculiene systeem naar meer een waardensysteem waarin verbinding en betekenis een
nieuwe betekenis krijgen. Op de korte termijn werkt het wanneer we op wilskracht en
competentie inzetten, maar er komt een moment dat we meer willen. Meer van wát?

 

jij bent wijs - coaching - teamcoach - Amanda de Voogd

Coach die liefdevol doordouwt en verbindt

In een wereld die soms zo individualistisch aanvoelt,
wil ik bijdragen aan meer verbinding. Als coach en trainer
die liefdevol doordouwt en verbindt maak ik mij hier hard voor.

Geloof jij ook in verbinding en samenwerking?
Maar loop je in werk of leven tegen eigen barrières aan?

Dan ben jij degene die ik graag help met het vormgeven van je autonomie (leven vanuit je intrinsieke motivatie, je eigen weg gaan), verbondenheid (je verbonden voelen met degene die je diep van 

binnen bent – inclusief al je tekortkomingen en verlangens en het
gevoel ergens onderdeel van te zijn) 
& competentie (doen waar je goed in bent, omdat je maatschappelijk je steentje wilt bijdragen).

 


(Gebrek aan) verbondenheid vertaalt zich soms ook zo:

Veel mensen denken dat geluk iets is wat vastzit aan omstandigheden en hoort bij bepaalde levensfasen. Ik denk hier anders over. Geluk is beïnvloedbaar en ja, we hebben zeker te maken met bepaalde cycli van het leven. Toch gaat geluk in de eerste plaats over bijdragen! Als jij weet wie je van binnen bent en wat je verlangens en gevoeligheden zijn – en het lukt je hier contact mee te maken en hiernaar te leven – door keuzes te maken met hart
en ziel – verzeker ik je innerlijke rust en een bevlogen, voldaan leven.

 

Hoe we ons verschuilen achter perfectie!
Perfect zijn betekent geen fouten maken. Daar werken we hard voor – meestal uit een gevoel van tekortschieten. Zonder hard werken geen bestaansrecht? Ondertussen voelen we ons opgejaagd
en alleen – verdrinkend in verwachtingen en oordelen van anderen. Zonder echt van maatschappelijke
waarde te kunnen zijn. Herkenbaar?

 

Hoe je jouw anderszijn als kracht leert inzetten?
Heb jij je al je hele leven altijd een vreemde eend in de bijt gevoeld? Werd je niet begrepen? Nam je zoveel
meer waar dan je verweken kon? Denk je nogal associatief en ben je razend creatief, en eigenlijk een hele snelle denker? Dan heb jij onze wereld heel wat te bieden. Je hebt allereerst te leren anders (naar jezelf)
te kijken en naar jezelf te luisteren. Vanuit je innerlijk gewaar zijn leer je wanneer het je hart is dat spreekt
of dat je gedreven wordt vanuit geleende gedachten die je tijdens je leven hebt opgedaan?

Dan gaan we je ondermijnende (denk)patronen doorbreken door hoofd (denken) en hart (voelen) op een lijn te brengen. Dit betekent dat je leert je acties aan te sluiten op datgene wat je hart je ingeeft. Het resultaat is dat je innerlijke rust en compassie ervaart. Bovendien is het een boost voor je gezondheid, omdat verbinding – vanuit evolutionair oogpunt bekeken – nou eenmaal een eerste levensbehoefte is!

 

Ben je klaar om die grote verandering te brengen?
Bel me: 06 – 2412 8136

 


Waarom nou juist bij mij?

 • omdat ik feilloos doordring tot de kern
 • je aanmoedig  buiten je comfortzone te ontdekken
 • naast je sta terwijl ik je spiegel
 • resultaatgericht te werk ga
 • dit alles met een koel hoofd en een warm hart

Kijk eens bij mijn Werk, Durf en Passie-coachtraject


Ieder mens heeft zijn eigen wijsheid en is van enorme waarde voor onze maatschappij.
Toch is het soms lastig onze innerlijke wijsheid tot manifestatie te laten worden.

Resultaten

 • Je weet waarvoor je op deze wereld bent – noem het je roeping
 • Je hebt een natuurlijke aantrekkingskracht
 • Je durft groot te denken en dat geeft zin aan je bestaan
 • Je staat aan het hoofd van jouw (werk)leven
 • Je ervaart innerlijke rust
 • Je voelt dat je onderdeel bent van een veel groter geheel
 • Je hoofd, hart en lichaam staan met elkaar in verbinding, en niets is je te veel
 • Je sterke intrinsieke motivatie voorkomt dat je verdrinkt in de waan van de dag
 • Je hogere doel zorgt voor helderheid. Zo maak je met gemak de een na de andere keus
 • Je bevlogenheid is aanstekelijk en ontwaakt het vuur in anderen
 • Je werk maakt de wereld een mooiere plek

Werkwijze

“Het eerste contact zie ik als een ‘klikgesprek’.  Wanneer het ‘klikt’, kunnen we van start gaan.
Lees hier ervaringen van mensen die je voorgingen.

Jouw vraagstuk is bepalend voor de methoden die ik inzet tijdens de begeleiding.
Altijd starten we met het opstellen van een doel. Ik vind het belangrijk dat je
resultaat geboekt. Bovendien helpt het stellen van een doel ons onderbewuste
om ongemerkt keuzes te maken die jouw doel dienen. Prachtig hoe dit werkt.

Ik ondersteun het proces door te benoemen wat ik je hoor zeggen en zie doen.
Ik fungeer als klankbord en spiegel en doe oefeningen met je – waardoor je voorbij
je blinde vlek leert kijken – zodat onbewuste (denk)patronen doorbroken worden.
Per keer geef ik thuiswerkopdrachten mee – zodat je nieuwe patronen aanleert die
jou als mens in je kracht zetten. Het vereist een 1/2 jaar hoge inzet en betrokkenheid
vanuit jou. Maar als je er voor gaat, zijn je hoofd (denken), hart (voelen) en lichaam
(handelen) weer met elkaar in balans en zit mijn werk erop.”


Amanda in de media

# 30-12-2015, Actiefmedia – Gelukkig denken kun je leren

Amanda in de media - actiefmedia 30-12-2015
Amanda onderzocht de basisingrediënten voor geluk.

De aanleiding voor mijn onderzoek ‘Overleven of leven?’ waarin ik op zoek ging naar de basisingrediënten voor geluk, diende als eindopdracht voor mijn studie aan de Academie voor Psychodynamica en is tweeledig.
Ten eerste merkte ik als kind al op dat mensen zo verschillend in het leven staan. De één lijkt een aaneenschakeling van leuke momenten te beleven en de ander ploetert zichzelf de dagen door, of maakt zich voornamelijk druk om andermans mening. Dit aspect van het leven boeit me tot op de dag van vandaag. Lees verder…